Nova Tracking Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
 „Promocja marki Nova Tracking na rynku USA poprzez udział w targach i inne działania promocyjne"

Celem projektu jest promocja marki Nova Tracking na rynku USA

Dofinansowanie projektu z UE: 655 125,00 PLN